Verkeersomstandigheden

 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen E-15/AP-7/TARRAGONA/BARCELONA/VALèNCIA en VILA-SECA (OEST)
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen E-15/AP-7/TARRAGONA/BARCELONA/VALèNCIA en VILA-SECA (OEST)
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen VILA-SECA (OEST) en N-340/CAMBRILS/TARRAGONA/BARCELONA
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen VILA-SECA (OEST) en N-340/CAMBRILS/TARRAGONA/BARCELONA
 • Wegwerkzaamheden
  s/c-T2, Verkeerssituatie gewijzigd als gevolg van wegwerkzaamheden in beide richtingen, tussen N-340/CAMBRILS/VALèNCIA en E-15/AP-7/CASTELLó/VALèNCIA
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen VILA-SECA (OEST) en N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen VILA-SECA (OEST) en N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7 en VILA-SECA (OEST)
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7 en VILA-SECA (OEST)
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD) en N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD) en N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7 en T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD)
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7 en T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD)
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7 en T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD)
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7 en T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD)
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD) en N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD) en N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7 en T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD)
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7 en T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD)
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7 en T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD)
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7 en T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD)
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen N-240A/MONTBLANC(EST)/VALLS en N-240/L'ESPLUGA DE F./LLEIDA/TàRREGA
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Wegwerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen N-240A/MONTBLANC(EST)/VALLS en N-240/L'ESPLUGA DE F./LLEIDA/TàRREGA
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-240/L'ESPLUGA DE F./LLEIDA/TàRREGA en N-240A/MONTBLANC(EST)/VALLS
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Wegwerkzaamheden richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen N-240/L'ESPLUGA DE F./LLEIDA/TàRREGA en N-240A/MONTBLANC(EST)/VALLS
 • Wegwerkzaamheden
  C-37, Onderhoudswerkzaamheden richting BV-5224/TORELLó/ST.VICENç DE TOR./ST.PERE DE TOR., tussen T-722/VILALLONGA/EL MORELL/TV-7421/PICAMOIXONS en T-742/PICAMOIXONS/LA RIBA
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-37, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting BV-5224/TORELLó/ST.VICENç DE TOR./ST.PERE DE TOR., tussen T-722/VILALLONGA/EL MORELL/TV-7421/PICAMOIXONS en T-742/PICAMOIXONS/LA RIBA
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen C-37/VALLS/T-724/ALCOVER/MONT-RAL/TV-7221/EL MILà en ALCOVER(NORD)/MONT-RAL/CAPAFONTS
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Wegwerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen C-37/VALLS/T-724/ALCOVER/MONT-RAL/TV-7221/EL MILà en ALCOVER(NORD)/MONT-RAL/CAPAFONTS
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-37, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting T-724/ALCOVER/C-14/REUS/MONTBLANC/TV-7221/EL MILà, tussen T-722/VILALLONGA/EL MORELL/TV-7421/PICAMOIXONS en T-724/ALCOVER/C-14/REUS/MONTBLANC/TV-7221/EL MILà
 • Wegwerkzaamheden
  C-37, Onderhoudswerkzaamheden richting T-724/ALCOVER/C-14/REUS/MONTBLANC/TV-7221/EL MILà, tussen T-722/VILALLONGA/EL MORELL/TV-7421/PICAMOIXONS en T-724/ALCOVER/C-14/REUS/MONTBLANC/TV-7221/EL MILà
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen ALCOVER(NORD)/MONT-RAL/CAPAFONTS en C-37/VALLS/T-724/ALCOVER/MONT-RAL/TV-7221/EL MILà
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Wegwerkzaamheden richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen ALCOVER(NORD)/MONT-RAL/CAPAFONTS en C-37/VALLS/T-724/ALCOVER/MONT-RAL/TV-7221/EL MILà
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-37, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting BV-5224/TORELLó/ST.VICENç DE TOR./ST.PERE DE TOR., tussen T-722/VILALLONGA/EL MORELL/TV-7421/PICAMOIXONS en T-742/PICAMOIXONS/LA RIBA
 • Wegwerkzaamheden
  C-37, Onderhoudswerkzaamheden richting BV-5224/TORELLó/ST.VICENç DE TOR./ST.PERE DE TOR., tussen T-722/VILALLONGA/EL MORELL/TV-7421/PICAMOIXONS en T-742/PICAMOIXONS/LA RIBA
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen ALCOVER(NORD)/MONT-RAL/CAPAFONTS en T-743/PICAMOIXONS/VALLS
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Wegwerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen ALCOVER(NORD)/MONT-RAL/CAPAFONTS en T-743/PICAMOIXONS/VALLS
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-37, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting T-724/ALCOVER/C-14/REUS/MONTBLANC/TV-7221/EL MILà, tussen T-742/PICAMOIXONS/LA RIBA en T-722/VILALLONGA/EL MORELL/TV-7421/PICAMOIXONS
 • Wegwerkzaamheden
  C-37, Onderhoudswerkzaamheden richting T-724/ALCOVER/C-14/REUS/MONTBLANC/TV-7221/EL MILà, tussen T-742/PICAMOIXONS/LA RIBA en T-722/VILALLONGA/EL MORELL/TV-7421/PICAMOIXONS
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen T-743/PICAMOIXONS/VALLS en C-240Z/LA RIBA/FARENA/VILAVERD(SUD)
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Wegwerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen T-743/PICAMOIXONS/VALLS en C-240Z/LA RIBA/FARENA/VILAVERD(SUD)
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen C-240Z/LA RIBA/FARENA/VILAVERD(SUD) en C-240Z/VILAVERD(NORD)
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Wegwerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen C-240Z/LA RIBA/FARENA/VILAVERD(SUD) en C-240Z/VILAVERD(NORD)
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen C-240Z/LA RIBA/FARENA/VILAVERD(SUD) en C-240Z/VILAVERD(NORD)
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Wegwerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen C-240Z/LA RIBA/FARENA/VILAVERD(SUD) en C-240Z/VILAVERD(NORD)
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen C-240Z/VILAVERD(NORD) en N-240A/MONTBLANC(EST)/VALLS
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Wegwerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen C-240Z/VILAVERD(NORD) en N-240A/MONTBLANC(EST)/VALLS
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD) en N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting N-260/SORT/LA SEU/ANDORRA/PUIGCERDà, tussen T-11/TARRAGONA/FALSET/MONTBLANC/C-14Z/REUS(SUD) en N-420A/T-11/SALOU/TARRAGONA/FALSET/E-15/AP-7/A-7
 • Afsluitingen en Beperkingen
  C-14, Rijstro(o)k(en) afgesloten richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen TV-7211/CONSTANTí/REUS en N-420A/REUS(EST)/AEROPORT
 • Wegwerkzaamheden
  C-14, Onderhoudswerkzaamheden richting C-31B/SALOU/LA PINEDA/TARRAGONA/T-325/CAMBRILS, tussen TV-7211/CONSTANTí/REUS en N-420A/REUS(EST)/AEROPORT
 • Route vanaf deze plaats
 • Route naar deze plaats
 • Route via deze plaats
 • Nabijgelegen hotels
 • Nabijgelegen restaurants